தேவி திருமண தகவல் மையம் - Devi Matrimony.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login
Forgot your password?

Madurai Matrimony

மதுரை திருமண தகவல் மையம்

எங்களிடம் அனைத்து ஜாதி மதத்திலும் மதுரையை சேர்ந்த மணமகள் மணமகன் விபரங்கள் உள்ளது.

விஸ்வகர்மா

Madurai Vishwakarma Brides      -    மதுரை விஸ்வகர்மா மணமகள்

Madurai Vishwakarma Grooms   -  மதுரை விஸ்வகர்மா மணமகன்

நாடார்

Madurai Nadar Matrimony Brides         -     மதுரை நாடார் மணமகள்

Madurai Nadar Matrimony Grooms     -  மதுரை நாடார் மணமகன்

பிள்ளை

Madurai Pillai Matrimony Brides     -   ​மதுரை பிள்ளை மணமகள்

Madurai ​Pillai Matrimony Grooms   -  மதுரை பிள்ளை மணமகன்

ஆதிதிராவிடர்

Madurai Adidravidar Matrimony Brides    ​   -  மதுரை ஆதிதிராவிடர் மணமகள்

Madurai Adidravidar Matrimony Grooms    - மதுரை ஆதிதிராவிடர் மணமகன்

செட்டியார்

Madurai Chettiar Matrimony Brides         ​மதுரை செட்டியார் மணமகள்

Madurai Chettiar Matrimony Grooms      மதுரை செட்டியார் மணமகன்
வன்னியர்

Vanniyar Matrimony Brides      -  மதுரை வன்னியர்  மணமகள்

Vanniyar Matrimony Grooms   - மதுரை வன்னியர்  மணமகன்

​முதலியார்

Madurai Mudaliyar Matrimony Brides   -  மதுரை  முதலியார் மணமகள்

Madurai Mudaliyar Matrimony Grooms     -  மதுரை  முதலியார் மணமகன்

அகமுடையார்

Madurai ​Agamudayar Matrimony Brides       - மதுரை  அகமுடையார் மணமகள்

Madurai Agamudayar Matrimony Grooms   -மதுரை  அகமுடையார் மணமகன்

கள்ளர்

Madurai ​Kallar Matrimony Brides     -   மதுரை கள்ளர் மணமகள்

Madurai Kallar Matrimony Grooms  - மதுரை கள்ளர் மணமகன்

​சைவ பிள்ளை

Madurai SaivaPillai Matrimony Brides     -  மதுரை சைவ பிள்ளை மணமகள்​

Madurai SaivaPillai Matrimony Grooms மதுரை சைவ பிள்ளை மணமகன்

பிராமின்

Madurai Brahmin Matrimony Brides       -  மதுரை பிராமின் மணமகள்

Madurai Brahmin Matrimony Grooms   -  மதுரை பிராமின் மணமகன்​

கவுண்டர் 

Madurai Gounder Matrimony Brides          -     மதுரை கவுண்டர் மணமகள்