தேவி திருமண தகவல் மையம் - Devi Matrimony.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login
Forgot your password?

Chennai Matrimony

சென்னை திருமண தகவல் மையம்

Devi Matrimony is meant for All Religion and caste.

Religion includes Hindu, Christian, Muslim and others.

Caste includes Nadar, Pillai, Naidu, Vanniyar, Brahmin, Adidravidar, Yadavar etc.,

We have profiles from all part of the state.

We have plenty of Chennai Brides.

Also we have lot of Chennai Grooms.

You can select a profile based on Education, Occupation and age.

You can view the complete profile online for FREE.

Register FREE with Chennai Matrimony

Select your life Partner.

Join Now.

Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)